Koło ostrej broni (Castle Rock 2004)

Krótszy komentarz na temat Koło ostrej broni przez Dharmarakszitę wygłoszone w Cloud Mountain Retreat Center w 2004 roku.

Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wprowadzenie i wersety...

Praktyczne nauki o tym, jak przekształcać trudności w ścieżkę i jak ważne jest wzmacnianie naszego umysłu, dopóki nie będziemy dobrze wyszkoleni.

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wersety 15-23

Spojrzenie na różne skutki karmiczne oraz działania i postawy, które je spowodowały.

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wersety 24-34

Dalsze spojrzenie na różne doświadczenia w naszym życiu i dotychczasowe działania, które przyniosły te rezultaty.

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wersety 35-42

Kontynuowanie patrzenia na działania i ich rezultaty, jak utrzymać umysł skupiony na Dharmie i tworzyć znaczące relacje.

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wersety 43-49

Pielęgnuj zadowolenie zamiast chciwości, stłumij naszą dumę, stłumij egocentryzm. Żadna zewnętrzna rzecz nie może nas skrzywdzić tak, jak egocentryzm.

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wersety 50-62

Wady i skutki samouchwytnej ignorancji, pielęgnowania siebie i nieszczerej motywacji w działaniu.

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wersety 63-71

Działania i ich rezultaty. Badanie przywiązania, poleganie na Trzech Klejnotach i utrzymywanie dobrej dyscypliny etycznej.

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wersety 72-80

Zdobycie cennego ludzkiego życia, a jednocześnie rezygnacja z możliwości praktykowania Dharmy.

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wersety 93-98

Brać na siebie cierpienie innych bez strachu i nie mieć wątpliwości, że samouwielbienie jest wrogiem.

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrej broni: wersety 99-104

Jak możemy wzrastać w naszej praktyce Dharmy dzięki tym odważnym praktykom treningu umysłu. Myśląc o tym, co musieli znosić bodhisattwowie, aby pomóc…

Zobacz post
Słońce wschodzi na pomarańczowym, zamglonym niebie nad drzewami i górami.

Koło ostrych broni: werset 104-Podsumowanie

To, jak rzeczy istnieją w zależności od przyczyn i warunków, pojawia się w jeden sposób, a istnieje w inny sposób.

Zobacz post