Fundacja Praktyki Buddyjskiej (Australia 2019)

Nauki o karmie oparte na Podstawa praktyki buddyjskiej.

Ogólne i specyficzne cechy karmy

Jak zrozumienie karmy i jej skutków pomoże nam być bardziej uważnym na nasze myśli, słowa i czyny.

Zobacz post

Czynniki określające wagę karmy

Czynniki, które określają wagę śladów karmicznych i doświadczeń, jakie ze sobą niosą, zarówno cnotliwe, jak i niecnotliwe. Także karma i aktualne problemy etyczne.

Zobacz post

Trzy rezultaty karmy

Myślenie o długofalowych skutkach naszych działań pomaga nam zatrzymać się i pomyśleć, zanim zaczniemy działać. Trzy rodzaje rezultatów spowodowanych celowymi działaniami.

Zobacz post

Dojrzewanie karmy

Działanie karmy, w tym to, co karma dojrzewa najpierw, określona i nieokreślona karma, kiedy karma dojrzewa, projekcja i uzupełnianie karmy oraz oczyszczenie.

Zobacz post