Podstawa praktyki buddyjskiej (Singapur 2018)

Nauki oparte na Podstawa praktyki buddyjskiej wygłoszony w Centrum Buddyjskim Amitabha w Singapurze w 2018 roku.

Cztery pieczęcie buddyzmu: Pierwsza pieczęć

Jak zrozumienie pierwszej pieczęci buddyzmu, mówiącej, że wszystkie uwarunkowane zjawiska są nietrwałe, jest potężnym antidotum na negatywne emocje.

Zobacz post

Cztery pieczęcie buddyzmu: druga, trzecia...

Wyjaśnienie ostatnich trzech z czterech pieczęci i tego, jak ich kontemplacja skutkuje zmianą perspektywy.

Zobacz post

Buddyjski pogląd na umysł

Każdy temat w buddyzmie jest związany z umysłem. Spojrzenie na naturę umysłu, łącznie z jego konwencjonalną i ostateczną naturą.

Zobacz post

Rozumowanie stojące za odrodzeniem

Jak możemy wykorzystać zrozumienie natury umysłu i logiczne rozumowanie, aby dojść do wniosku, że odrodzenie istnieje.

Zobacz post