Etapy ścieżki: Cztery szlachetne prawdy (2009)

Krótkie przemówienia na temat czterech prawd dla Aryów oparte na Guru Pudża tekst pierwszego Panczenlamy Lobsanga Czokji Gjaltsena.

Pierwsza nauka Buddy

Jak cztery szlachetne prawdy stanowią ramy, w których wszystko się dzieje.

Zobacz post

Cztery zniekształcenia

Cztery zniekształcenia i sposób, w jaki powodują one powstawanie dolegliwości.

Zobacz post

Pierwsza szlachetna prawda i dukkha

Trzy rodzaje dukkha i to, jak posiadanie świadomości wszystkich trzech jest ważne dla rozwoju rzeczywistego wyrzeczenia.

Zobacz post

Zdobywanie tego, czego nie chcemy

Spojrzenie na pierwsze dwa z ośmiu cierpień istot ludzkich i wykorzystanie ich do ożywienia naszej praktyki.

Zobacz post

Narodziny, starzenie się i choroby

Patrząc na narodziny, starzenie się i choroby w bardziej realistyczny sposób, kontemplując je w celu napędzania naszej praktyki.

Zobacz post

Osiem wad cyklicznej egzystencji

Cierpienia oddzielenia od tego, co lubimy i bycia pod kontrolą nieszczęść i karmy.

Zobacz post

Dukkha niepewności

Rodzaje dukkha (niezadowolenia), które są wszechobecne we wszystkich sferach samsary.

Zobacz post

Przywiązanie do samadhi

Znaczenie postrzegania wszystkich sfer cyklicznej egzystencji, nawet wyższych sfer, jako niezadowalającej.

Zobacz post

Przeszkody dla jasnego i świadomego umysłu

Jak i dlaczego wyzwolenie jest możliwe dzięki temu, że podstawowa natura umysłu jest czysta i że zaciemnienia można wyeliminować.

Zobacz post

Konwencjonalny i przejrzysty umysł

Nauka o powodach, dla których nieszczęścia mogą być wyeliminowane, że umysł jest z natury czysty.

Zobacz post

Oczyszczanie umysłu z ignorancji

Jak mądrość może pokonać ignorancję i ją wyeliminować, ale nie może pozbyć się naszych dobrych cech.

Zobacz post