Praktykowanie sadhany Amitabha (2017-18)

Krótkie prelekcje na temat praktyki Amitabhy wygłoszone w ramach przygotowań do Zimowych Rekolekcji Amitabha w Opactwie Sravasti w latach 2017-2018.

Obraz Thangka Buddy Amitabhy.

Sadhana bóstwa Buddy Amitabha z medytacją prowadzoną...

Medytacja z przewodnikiem na temat Buddy Amitabhy z sadhaną.

Zobacz post

Praktyka Amitabhy: Schronienie i bodhiczitta

Wyjaśnienie praktyki Amitabha, począwszy od przyjęcia schronienia, w ramach przygotowań do nadchodzących zimowych odosobnień w Opactwie.

Zobacz post

Praktyka Amitabhy ponad tradycjami

Kontekst bodhisattwy Amitabhy, odrodzenia w jego czystej krainie i praktyk Amitabhy w ramach buddyjskich tradycji.

Zobacz post

Kłanianie się i składanie ofiar Amitabha

Siedmioczłonowa modlitwa jako część sadhany Amitabha: praktyki kłaniania się i składania ofiar.

Zobacz post

Praktyka spowiedzi

Część serii krótkich komentarzy do sadhany Amitabha podanych w ramach przygotowań do A

Zobacz post

Moc radości

Siedmioczłonowa praktyka w kontekście sadhany Amitabha, wyjaśniająca bogate korzyści płynące z radości.

Zobacz post

Zapewnienie naszego związku z naukami i ...

Ostatnie trzy odnogi siedmioczłonowej praktyki w kontekście sadhany Buddy Amitabhy.

Zobacz post