Dobra karma (2021-obecnie)

Stałe nauki podczas corocznych Weekendowych Rekolekcji z okazji Dnia Pamięci (Memorial Day Weekend Retreat) oparte na Dobrej Karmie: Jak tworzyć przyczyny szczęścia i unikać przyczyn cierpienia

Dobra karma: osiem światowych trosk

Jak ujarzmienie ośmiu światowych trosk jest pierwszym krokiem do życia duchowego lub życia Dharmy.

Zobacz post

Dobra karma: karma i jej skutki

Znaczenie karmy, jej czterech zasad, trzech gałęzi i trzech rodzajów rezultatów. Jak zrozumienie karmy pomaga zrozumieć nasze doświadczenie.

Zobacz post

Dobra karma: natura Buddy

Jak te dwa rodzaje natury buddy są podstawą zmiany i przebudzenia. Pierwsze wersety o analogii pawi i bodhisattwów.

Zobacz post

Dobra karma: odwaga bodhisattwy

Bohaterstwo bodhisattwów i to, jak stopniowo ćwiczyć umysł w patrzeniu na świat w sposób, w jaki robią to bodhisattwowie.

Zobacz post