Odwrót Czterech Szlachetnych Prawd (2014)

Nauki wygłoszone podczas odosobnienia Czterech Szlachetnych Prawd w opactwie Sravasti.

Zamknij się na posągu Buddy.

Cztery szlachetne prawdy

Przegląd tego, w jaki sposób możemy dążyć do długoterminowego pożytku dla siebie i innych oraz dlaczego ważne jest, aby zrozumieć naszą sytuację…

Zobacz post
Zamknij się na posągu Buddy.

Badanie naszych przeszkód

Zbadanie, gdzie nasze serce współczucia zostaje zablokowane i wyjaśnienie buddyjskiej perspektywy, czy istnieje jaźń.

Zobacz post
Zamknij się na posągu Buddy.

Prawda dukkha

Cztery aspekty pierwszej prawdy, prawda dukkha. Jak tkwimy w nieszczęściach, nie zwracamy się do Dharmy ani nie myślimy o wyzwoleniu.

Zobacz post
Zamknij się na posągu Buddy.

Szesnaście atrybutów czterech szlachetnych prawd

Jak każdy z nas ma potencjał do zmiany sposobu myślenia, dlatego sytuacje bólu lub niezadowalające warunki mogą być doświadczane inaczej.

Zobacz post