Śrawasti Opactwo Chants

Pieśni wykonywane przez cały dzień oraz jako część formalnych sesji treningowych nagranych przez społeczność klasztorną opactwa Sravasti. Zawiera również objaśnienia wizualizacji i kontemplacji do wykonania podczas śpiewania.

Hołd śpiewowi Buddy Amitabha

Wyjaśnienie i nagranie hołdu dla praktyki Buddy Amitabhy wykonanej w opactwie Sravasti.

Zobacz post

Trzy schronienia śpiewają

Nagranie tekstowe i dźwiękowe praktyki śpiewania Schronienia i Poświęcenia wykonywanej w opactwie Sravasti.

Zobacz post
Czcigodny Semkye prowadzący poranne pieśni.

Codzienna praktyka pieśni

Zbiór codziennych recytacji i pieśni wykonywanych w opactwie Sravasti.

Zobacz post

Więcej o praktyce Buddy Amitabhy

Jak modlitwy do Amitabhy mogą rozjaśnić umysł i jak wizualizować czystą krainę Amitabhy, pamiętając o znaczeniu motywacji bodhicitty.

Zobacz post

Praktyka Schronienia i Oddania

Wyjaśnienie każdej z pieśni dotyczących schronienia się w Trzech Klejnotach. Jest to część wieczornego śpiewu, który odbywa się w Sravasti…

Zobacz post