Tradycja tybetańska

Trwają wysiłki na rzecz przywrócenia pełnych święceń dla kobiet w tradycji tybetańskiej.

Wszystkie posty w tradycji tybetańskiej

Czcigodny Keczog Palmo siedzący na podłodze, uśmiechnięty, patrzący na Rangjung Rigpe Dorje, również uśmiechnięty.
Tradycja tybetańska

Pierwsza zachodnia bhikszuni w tradycji tybetańskiej

Freda Bedi była pierwszą zachodnią mniszką w tradycji tybetańskiej, która otrzymała święcenia bhikszuni.

Zobacz post