Odkrywanie życia monastycznego 2005

Historia życia Buddy, historia sanghi oraz wartość wskazań monastycznych i życia wspólnotowego.

Wszystkie posty w Odkrywanie życia monastycznego 2005

Osoba świecka dająca jałmużnę mnichowi.
Odkrywanie życia monastycznego 2005

Puszczenie „mnie”, „ja” i…

Dobrą karmę cenimy bardziej niż pieniądze i mienie. Gromadzenie bogactwa psychicznego i emocjonalnego.

Zobacz post
Czcigodni Chodron i Chonyi stojący z grupą innych bhikszuni.
Odkrywanie życia monastycznego 2005

Życie i umysł klasztorny

Przyciąganie do nauk Buddy Siakjamuniego, droga do prawdy.

Zobacz post
Czcigodny Chogkyi z innymi uczestnikami programu EML.
Odkrywanie życia monastycznego 2005

Refleksje na temat pierwszego Odkrywania życia monastycznego, 2005 r.

Uczestnicy pierwszego kursu EML opowiadają, jak program pomógł im spojrzeć na…

Zobacz post