Budda Medycyny

Dowiedz się o Buddzie Medycyny, Buddzie uzdrawiania i medycyny, którego praktyki są również przydatne w chwili śmierci.

Wszystkie posty w Medycyna Budda

Obraz zastępczy
Budda Medycyny

Medycyna Sadhana bóstwa Buddy z kierowaną medytacją

Medyczny tekst sadhany Buddy z nagraniem audio medytacji kierowanej.

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Budda Medycyny i 35 Buddów

Wyjaśnienie praktyki i wizualizacji sadhany Buddy Medycyny, a następnie ustny przekaz…

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Motywacja do odosobnienia

Kultywowanie uznania za tę rzadką okazję odbycia odosobnienia. Wprowadzanie problemów do…

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Wizualizacja sadhany

Wyjaśnienie procesu oczyszczenia, dyskusja na temat karmy i połączenie z Buddą Medycyny poprzez…

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Odwróć dyskusję

Sesja pytań i odpowiedzi obejmująca takie tematy, jak strumień umysłu, szum gniewu, medycyna…

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Wycofane pytania i dyskusja

Sesja dyskusyjna na temat zagadnień odosobnienia, takich jak wizualizacja, liczenie mantr i praca z przeszkodami…

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Dzielenie się wyzwaniami praktyki

Pytania od uczestników rekolekcji dotyczące radzenia sobie z rozproszeniem i nawykowymi reakcjami. Praca ze snami w…

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Stosowanie nauk

Dyskusja: praca z umysłem, umiejętne sposoby korzystania ze schronienia. Refleksja na temat tego, dlaczego jesteśmy…

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Zrozumienie koncepcji buddyjskich

Wyjaśnienie pojęć dotyczących arhatów i bodhisattwów. Pytania o motywację do słuchania i medytację nad…

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Dyskusja w trakcie rekolekcji

Zadawanie pytań dotyczących różnych aspektów medytacji: ciała, pustki, wizualizacji i medytacji bóstwa.

Zobacz post
Tangka Buddy Medycyny otoczona światłem i ofiarami z kwiatów.
Medycyna Budda Zimowe Rekolekcje 2007-08

Praca poprzez przyczynę i skutek

Definiowanie przyczyn fizycznych i psychicznych na przykładach. Narzędzia do pracy z negatywnymi stanami umysłu.

Zobacz post