wihara

A klasztorny mieszkanie, wczesny klasztor.