widoki

Załącznik do błędne poglądy takie jak pogląd na tożsamość osobistą i widok zasad i praktyk, która jest jedną z sześciu głównych dolegliwości. (pali: diṭṭhi, sanskryt: dṛṣṭ)