widok zasad i praktyk

Przywiązanie do zasady i pomysł, że odprawianie rytuałów spowoduje prawdziwe ustanie. (pali: silabbata-paramasah, sanskryt: śilavrataparamarśah)