ważne poznanie

Świadomość, która zna swój przedmiot, nie myląc go; poznanie niepodważalne.