Vaibhasikah

A Podstawowy pojazd system założeń, który przyjmuje kierunkowo bezczęściowe cząstki i czasowo nieczęściowe momenty świadomości jako ostateczne prawdy i potwierdza prawdziwie ustanowione obiekty zewnętrzne.