połączenie spokoju i wglądu

Ścieżka, która składa się zarówno z pogody ducha, jak i wglądu, i na której błogość psychicznej i fizycznej giętkości została wywołana przez analizę.