ostateczna natura

Ostateczny lub najgłębszy sposób istnienia osób i zjawiska.