tulku

Zidentyfikowane wcielenie mistrz duchowy w tybetańskiej tradycji buddyjskiej.