prawdziwy duḥkha

Pierwsza Szlachetna Prawda, odnosząca się do skażonych fizycznych i umysłowych skupisk wytworzonych przez nieszczęścia i… karmy. (pali:dukkha-sacca, sanskryt: duhkha-satya)