Tripitaka

Połączenia Buddanauki w trzech gałęziach: winaja, Sutra i Abhidharma.