trzy cechy

Trzy cechy uwarunkowanego zjawiska: nietrwałość, duḥkha i bezinteresowność (nie-ja).