trzy kosze

Trzy Kosze ukończenia BuddaNauki: Kategoryzacja Buddanauki na trzy szerokie tematy:winaja (dyscyplina etyczna), Sutra (dyskursy) i Abhidharma (znajomość zjawiska). (Sanskryt: Tripitaka)