tantra

    1. Pismo nauczane przez Budda opisujące Wadżrajana ćwiczyć.

 

    1. Środek do pełnego przebudzenia Budda poprzez tożsamość z bóstwami medytacyjnymi