schronić się

Powierzenie naszego rozwoju duchowego przewodnictwu Buddów, Dharmy i sangha.