sutra (pali: sutta)

Nauczanie Budda co nie jest nauką tantryczną; Pismo buddyjskie.