sima

Granica, w obrębie której dany karmy ukończenia sangha jest wykonywane.