egocentryzm

(1) Ogólnie rzecz biorąc, postawa, która wierzy, że nasze własne szczęście jest ważniejsze niż wszystkich innych, (2) postawa dążąca jedynie do osobistego wyzwolenia.