Sarvastiwadah

Jedna z czołowych wczesnych szkół buddyjskich w północnych Indiach.