Tradycja sanskrycka

Forma buddyzmu oparta na pismach spisanych pierwotnie w sanskrycie, a także w innych językach Azji Środkowej.