sangha

Każda osoba, która bezpośrednio i niekonceptualnie realizuje pustkę. W bardziej ogólnym sensie sangha odnosi się do wspólnoty co najmniej czterech wyświęconych mnichów i mniszek.