względna prawda

Konwencjonalne istnienie zjawiska.