odwrót deszczów (pali: vassā, sanskryt: varṣa)

Trzymiesięczny okres letnich deszczy monsunowych w Indiach, podczas których sangha żyje w ograniczonej granicy, aby uniknąć niepotrzebnego ruchu, który mógłby zaszkodzić uprawom i owadom rozpowszechnionym w tym sezonie.

Synonimy:
letnie rekolekcje