kapłan

Duchowni buddyjscy nie żyjący w celibacie, wywodzący się z różnych japońskich tradycji buddyjskich.