Powa

Praktyka przenoszenia świadomości w chwili śmierci, aby odebrała ona cenne ludzkie życie lub odrodziła się w czystej krainie.