posadha (pali: uposatha, tybetański: sodziong)

Ceremonia spowiedzi, która odbywa się w dni nowiu i pełni księżyca, podczas której buddyjscy mnisi mnisi oczyszczają i przywracają zasady. (pali: uposatha, tybetański: sodziong)