zjawiska

To, co posiada własny byt. Ogólnie jest to równoznaczne z obiekt wiedzy i odnosi się do wszystkich istnień. W kontekście samooceny osób i zjawiska, jednakże, "zjawiska” odnosi się do wszystkich istot innych niż osoby.