paradżyka

Korzeń przykazanie dla bhikszu i bhikszuni. Pełne wykroczenie oznacza, że ​​ktoś zostaje pokonany i nie jest już klasztorny.