jedna natura

dwa zjawiska które istnieją w tym samym czasie i nie wydają się być oddzielone od bezpośredniej percepcji są jedna natura.