nyndro

Praktyki wstępne, takich jak pokłony i recytacja Wadżrasattwa mantra, wykonane przed
podejmowanie głównych praktyk tantrycznych.