naturalnie negatywne działania

Czynności, które przynoszą cierpienie, niezależnie od tego, czy ktoś ma przykazanie porzucić je, czy nie, bo
na przykład zabijanie, kradzież, kłamstwo i tak dalej.