klasztorny

Ktoś, kto otrzymał klasztorny wyświęcenie; a mnich lub zakonnica.