migrujące istoty

Istoty zrodzone w ramach cyklicznej egzystencji. Migrują z jednego ciało do drugiego pod wpływem nieszczęść i karmy.