medytacyjna równowaga nad pustką

Umysł aryi skupiał się w jednym punkcie na pustce nieodłącznej egzystencji.