Mahajana

Ścieżka do stanu buddy; wersety, które to opisują; ruch lub rodzaj praktyki w buddyzmie, który stał się widoczny w Indiach i rozprzestrzenił się na Azję Środkową i Wschodnią.