Madhjamaka

Buddyjski system dogmatów, który twierdzi, że nie istnieją naprawdę zjawiska.