miłość (pali: mettā, sanskryt: maītri)

Życzenie czującym istotom szczęścia i jego przyczyn.