Koan

Pozorna zagadka podarowana przez mistrza Zen swojemu uczniowi. Kontemplując to i pamiętając o tym, uczeń dochodzi do zrozumienia natury rzeczywistości.