katina

Szata zasługi. Na katina ceremonia po ustąpieniu deszczów, sangha odbiera i dystrybuuje ofiary materiału, z którego zrobi się szaty.