niewłaściwa uwaga

Zobacz zniekształconą koncepcję.